İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait ilan detayında mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsalar,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
İlimiz Merkez İlçe, Yeni Mahalle Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısında 31-L-IV-A imar paftasında piknik alanında kalan 3834 m2 ‘lik taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan 1 adet 751 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6 m2 , betonarme yapı, 1 adet 11,6 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 24,3 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6,9 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6,6 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 81 m2’lik sökülür takır kapalı alan ile 209,60 m2 kameriye yapıların İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği amir hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak tadil edilerek 191,7 m2’lik kapalı alana dönüştürülmesi ve İmar Planındaki amacına uygun olarak kullanılması şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
İlimiz Merkez İlçe Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde bulunan şehir imar planında ticaret alanında kalan 4983 m2 taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan 543 m2 betonarme yapı, 65 m2 sundurma,1500 m2’lik üstü branda ile örtülü halı saha bir bütün olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Belediyemize ait büfe yerleri ihalesi yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediye İş Merkezi Zemin kat. Bağımsız bölüm no:Z09, kapı no;7, 50,00'm2'lik dükkan 10 (on) yıl

TAMAMLANDI
Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii 126 ada, 40 numaralı parsel üzerinde inşa edilen Mülkiyeti Belediyemize ait ilanda bağımsız bölüm nosu, dükkan ve ofis nosu (Proje Kapı), Kat No, muhammen bedeli, geçici teminatı, vasfi, ihale tarihleri ve saafi yazılı Ofis ve dükkanlar açık arttırma usulü ile 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Belediye İş Merkezi 3. Katında bulunan toplam 13 adet dükkan kiraya verilecektir...

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Su Endeks Okuma Servisinde Kullanılmak Üzere Su Okuma Makbuzu Alımı İşi Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacaktır

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Büro Koltuğu ve Çalışma Koltuğu Alımı Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan ve 30Mld imar paftasmda park alanı içerisine konulacak büfe yeri sadece engelli vatandaşlarımıza mahsus olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisi ve Pl - P2 Pompa İstasyonlarmm banyo, tuvalet ve mutfaklarmm onanmlannın yapılması işi doğrudan temin ile yaptırılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

TAMAMLANDI
İşletme iştirakler müdürlüğü'ne bağlı su arıza servisinde kullanılmak üzere elektrofüzyon kaynak makinası ve benzinli elektrik jeneratörü alımı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

TAMAMLANDI
İşletme ve iştirakler müdürlüğü'ne bağlı kanalizayson servisinde kullanılmak üzere baca kapağı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak sadece engelli vatandaşlarımızca işletilmek üzere 7 adet büfe yerinin ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzce İlan detayında özellikleri belirtilen Doğalgaz kalorifer kazanı alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
İtfaiye Müdürlüğünün doğalgaz tesisatının yaptırılması işi Doğrudan Temin ile yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı belirtilen Koruge Boru mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere telsiz alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılmak üzere basınç pompası, Hidromotor, Kuka Hotrum Malzeme alımı yaplacktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılan vidanjör için hizmet alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Sürsürü Mahallesi Yadigar Bahçeleri Kız Kuran Kursu etrafı beton çit duvar yapımı, Mevlana Cami etrafı kaldırım ve çevre düzenleme yapım işi doğrudan temin ile yapılacaktır.

Toplam 244 ilan.