Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi, cinsi, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
16 Ağustos 2016 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ