Evlendirme İşlemleri

EVLENME EHLİYETİ ve ŞARTLARI

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
 
1- On yedi (17) yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izniyle, şayet veli yoksa vasi veya vesayet makamının izniyle evlenebilir.
2- On altı (16) yaşını dolduran kadın ve erkek ise mahkeme kararıyla evlenebilir.
3- Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş (15) yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. Fakat mahkeme haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

EVLENME ENGELLERİ
 
A) Hısımlık:
1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy veya altsoy arasında,
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında, evlenme yapılamaz.
 
B) Evli Olmak:
           
Nüfus kaydına ve nüfus cüzdanına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat esnasında; önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

C) Bekleme Süresinin Dolmamış Olması:
           
Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya eşi vefat etmiş bayan, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya eşinin ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün (300) geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı ve mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresinin göz önünde bulundurulması ortadan kalkar.

D) Gaiplik Durumu:
        
Gaipliğine (kaybolma, haber alınamama vs.)  karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
  
MÜRAACATTA USUL
 
Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları ise yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne birlikte müracaat edebilirler.
 
A) Vekâletname ile Müracaat:

Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.
 
B) Müracaatta İstenen Belgeler:
 
1- Sağlık Raporları (Aile hekimlikleri, kamu ve özel hastanelerden e-rapor veya matbu olarak temin edilebilir.)
2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları
3- 5’er Adet Vesikalık Fotoğraf (Düz, beyaz fon ve son altı aylık çekim olmalıdır.)
4- 1 Adet A4 Kağıdı Boyutunda Zarf
 
C) Evlilik Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- Evlendirme yönetmeliği gereği, evlilik işlemleri için evlendirme memurluğuna çift olarak başvurmanız gerekmektedir. Şayet çiftlerden birinin kanuni mazereti var ise en az birinin başvuruda bulunması kabul edililebilir.
2- Evlilik randevusu alabilmek için en az 24 saat öncesinden evlendirme dosyanızı tamamlamış olmalısınız. Müracaat aşamasından sonra ise asgari 24 saat sonrasına tarafımızca randevu verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa prosedür gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.
3- Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar ise müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurarak, kızlık soyadının eşinin soyadının önüne gelecek şekilde kullanırlar.
4- Mal ayrılığı talebi olan çiftlerin ise noterden yaptırmış oldukları "Mal Ayrılığı Sözleşmesi" formunu müracaat dosyasına eklenmeleri rica olunur.
5- Evlenme dosyalarında bulunacak belgeler tamamlandıktan sonra resmi evlilik için müracaat kabul edilir. Eksik evrakla müracaata dikkat edilmesi, müracaatınızın geri çevrilmemesi için son derece önemlidir.
6- Nikâh şahitlerinin ise evlenecek kişileri tanıması ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının yanlarında olması zorunludur.
7- Eğer bahar ve yaz aylarında evlenmeyi planlıyorsanız yoğunluktan dolayı oluşacak gecikmeleri göz önünde bulundurarak daha erken bir zaman diliminde müracaatınızı tamamlayarak randevu almanız önemle rica olunur.
8- Evlilik amaçlı oluşturulan evraklar yasal olarak 6 ay süreyle geçerlidir. Randevu almak isteyen çiftlerimiz bu süreyi göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.
 
D) Müracaat Saatleri

Mesai saatleri dâhilinde 08.00-12.00 / 13.00-17.00 saatleri arasında müracaatlar kabul edilir. Cuma günleri öğleden sonra müracaat alınmamaktadır. Kabul edilen Müracaat için en az yirmi dört (24) saat bekleme koşulu ile resmi evlenme randevusu verilir.
 
E) Yabancı Uyruklu Evliliklerde Müracaat
 
Nüfustan Türk vatandaşı olan eş Formül A belgesi ve Nufus Kayıt Örneği alarak ilgili ülkedeki eşine gönderdikten sonra eşi;
1- Evlenme İzin Belgesi veya Bekarlık Belgesi
2- Doğum Kayıt Belgesi
3- İkametgâh Belgesini
ilgili ülkeden temin edecektir. Bu belgeler Apostilli ve çevrisi yapılmışsa herhangi bir çevriye gerek kalmaksızın işlem yapılır. Şayet Türkçe ’ye çeviri yapılmamışsa çeviri yapılıp noterden onaylatılacaktır.
4- Pasaportun ön yüzünün çevrisi yapılıp noterden onay alınacaktır. Bunun yanı sıra yabancı kimliği varsa fotokopisi çekilecektir.
5- Yabancı uyruklu eşin Türkiye’ye giriş tarihini gösteren belgenin aslı ve 1 adet fotokopisi getirilecektir.
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eş ise normal müracaatta istenen belgeleri getirmek zorundadır. Şayet evlenenlerden her ikisi de yabancı uyruklu ise uyruğu bulundukları ülkelerden getirecekleri yukarıdaki belgelere ek olarak 5’er adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çektirmiş olmak ) ve bir (1) adet evlendirme dosyası getirmeleri gerekmektedir.
  
RESMİ EVLİLİK İŞLEMİ TARİFELERİ
 
Elazığ Belediyesinin 05.12.2023 tarih ve 2023 / 225 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden belirlenen evlenme ücretleri, belediyemiz veznesine yatırılmak kaydıyla aşağıda açıklanmıştır.
 
Daire içerisinde ve mesai dahilinde yapılan evlenmeler  : 955 TL 
Mesai saati dışında ( C.tesi – Pazar ve Saat 5’ten sonra) : 3455 TL
İl dışı evlenme işlemleri için izin belgesi düzenlenmesi  :   200 TL
 
Bilgi Edinmek İçin İrtibat: 0(424) 237 94 46 
Adres: Üniversite Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi / ELAZIĞ     
PAYLAŞ