Turizm

Elazığ, tarihi eserleri, doğal güzellikleri, son derece gelişmiş ulaşımı, haberleşme imkanları, sağlık merkezleri, ülkemizin önemli barajları arasında yer alan Keban Barajıyla, Hazar Gölüyle, doğa harikası Buzluk Mağarasıyla, dini turizm açısından önem taşıyan türbeleriyle, Sağlık ve kaplıca turizmine uygun kaplıcalarıyla ve zengin folkloruyla, Türkiye'nin Turizm Sektörüne katkıda bulunabilen Doğu Anadolu'nun gelişen en büyük şehirlerinden biridir.

Elazığ İl Merkezi, 1879 yılında eski yerleşim merkezi olan Harput'tan şimdiki yerleşim merkezine "Mamurat-ül Aziz" ismi ile nakledilmiş, 1937 yılında Ulu Önder Atatürk'ün ilimize teşrifleri sırasında "Elazığ" ismini almış olup, İlin tarihi incelenirken de belirtildiği gibi bugün bir "Açık Hava Müzesi" özelliğine sahip olan tarihi Harput şehrinin turizm potansiyelinden başlamak gerekir.

 
ELAZIĞ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ
 • Harput Süryani Kilisesi: M.Ö. IV. YY. 30.05.1985’te tescil edilmiştir. Kalenin doğusunda yer almaktadır. Kapı üzerindeki Süryanice yazıt sökülmüş olup Elazığ Müzesine kaldırılmıştır.
 • Harput Arslanlı Camii (Esadiye Camii): 30.05.1985’te tescil edilmiştir. Artuklu çağı eseridir.
 • Harput Meydan Camii: 30.05.1985’te tescil edilmiştir. Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Dabakhane Mescidi: Aynı tarihte tescilli Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Hoca Hamamı: Klasik Osmanlı Hamamları tipidir.
 • Harput Kale Hamamı: Kalenin kuzeybatısındadır. Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Kızıl Hamam: Kaya Üzerine oturtulan dikdörtgen planlı klasik Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Yeni Hamam (Arslaniye Hamamı)
 • Harput Ulu Camii Çeşmesi
 • Harput Kurşunlu Camii Çeşmesi
 • Harput Yarıçavuş Çeşmesi: Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Meydan Çeşmesi: Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Üçlüleli Çeşmesi: Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Alaaddin Bey Çeşmesi
 • Harput Zeynep Çeşmesi: Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Dua Mezarlığı: Osmanlı çağı.
 • Harput Ahi Musa Mescidi ve Türbesi: Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput İmam Efendi Türbesi
 • Harput Murat Baba (Şeyh Şerafeddin) Türbesi: Osmanlı çağı eseridir.
 • Harput Uryan Baba türbesi
 • Harput Meteris Mezarlığı: İki taş sanduka dikkat çekicidir. A – Sandukası Hicri 1283 tarihli, B – Sandukası Hicri 1202 tarihi vardır.
 • Elazığ IV. Sultan Murad Camii: Yapım tarihi 1635 Miladidir. Osmanlı Dönemi eseridir.
 • Elazığ Korgeneral Abdullah Alpdoğan 4. Müfettişlik binası: yapım tarihi 1938 – 39 olan erken Cumhuriyet dönemi eseridir.
 • Elazığ hükümet Konağı: 1896’da Vali Enis Paşa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı dönemi eseridir.
 • Elazığ Aslanpınarı Mekteb – i İdadi – i Hamidiye – i Mülkiye – i Şahane (Mülkiye İdadisi ve Sultaniye): Yapım tarihi 1885’tir. Osmanlı dönemi eseridir.
 • Elazığ Şehitliği
 • Elazığ Süryani Kilisesi: 19. YY. sonu yapılmış Süryani sanatını gösterir. Daha sonra un fabrikası olarak ta kullanılmıştır. Bugün restorasyonu beklemekte olan tescilli bir kültürel tarihi eserdir.
 • Baskil Katırhan: Kızıluşağı köyü sınırları içindedir. Tunç, Demir ve Ortaçağ kemik parçaları çıkmıştır.
 • Baskil Teslim Abdal Mezarlığı ve Türbesi: Tabanbükü (Şehhasan) köyündedir. Ahmet Yesevi soyundan gelen Teslim Abdal ve oğlu Seyit Kalender’in mezarı vardır.
 • Baskil Tabanbükü (Şeyh - Hasan) Köyü Garipler (Ahmet Yesevi) Mezarlığı: Selçuklu mimari üslubundandırlar köyün en eski mezarlığıdır. Mezarlığın ortasında Ahmet Yesevi ve onun soyundan gelen Derviş Ali’ye ait yan yana kare planlı iki türbe bulunmaktadır. Mezar taşında Hz. Ali oğlu Celal Abbas neslinden “Horasanlı Hoca Ahmet Yesevi” yazısıs bulunmaktadır.
 • Palu Eski Palu Kalesi: Urartu mimarisi üslubunda kral Manuas (M.Ö. IX. YY) yaptırdığı kaledir. Manias’a ait çivi yazıtı bir kaya kitabesi de kale de vardır.
 • Palu Alacalı Mescit: Osmanlı dönemi eseridir.
 • Palu Eski Palu Cemşit Bey Türbe ve Mescidi: XVI. YY. Osmanlı yapıtıdır.
 • Palu Eski Palu Merkez Camii: Osmanlı yapıtıdır.
 • Palu Eski Palu Köprüsü: 13. YY. başı Selçuklu – Artuklu eseridir. Fırat nehri üzerinde kalenin eteğindedir.
 • Palu Kilise: Orta çağ yapısıdır.Yalnız Naos kısmı ayaktadır.
 • Palu Küçük Camii
 • Palu Hamam: Yapım tarihi Hicri 1070 klasik oymalı hamam tipidir.
 • Keban Denizli Kervansarayı: Selçuklu dönemi eseridir.
 • Keban Sarkıt Dikit Mağarası
 • Keban Yusuf Ziya Paşanın Kızının Türbesi: Osmanlı dönemi eseridir.
 • Keban Çeşme: Osmanlı eseridir.
 • Keban Kilise: Orta çağ yapısıdır.
 • Elazığ Merkez Bağlarca Köyü, Kurcebe Mevki tarihi yerleşim ve Kaya Mezarı. Kalkolikten Osmanlı dönemine kadar.
 • Elazığ Merkez: Vali Tevfik Gür’ün yaptırdığı eski Halkevi Binası (Mehmet Akif Ersoy Lisesi) yapım tarihi:1933
 • Elazığ Merkez Hacıseli Köyü kaya mezarı Urartu çağı Konglomera kayaya oyulmuş, tek odalı küçük ve basit kaya mezarıdır.
 • Elazığ Merkez Harput – Kürdemlik Köyü Kaya mezarı, Urartu dönemi yapısıdır.
 • Elazığ İçme – Genefik (Korucu) Köyü Kalesi: Urartu dönemi yapısıdır.
 • Hankendi Haroğlu (Sarıgül) Köyü Haroğlu Höyüğü: Keramik buluntuları yoğun Ortaçağ Kültürünü gösterir.
 • Hankendi Haroğlu (Sarıgül) Köyü Haroğlu Kalesi: Urartu – Roma ve yoğun Ortaçağ yerleşmesini gösterir.
 • Hüseynik Aslanpınarı Altı 8. Kolordu 1002 Akaryakıt Bölüğü: Yapım tarihi 1870 Osmanlı dönemi.
 • Hüseynik Aslanpınarı Altı Çeşmesi: Kitabelidir. Osmanlı Dönemi
 • Elazığ Merkez Tadım Köyü Kalesi.
PAYLAŞ