Mustafa AKSU
Mustafa AKSU
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 ELAZIĞ

Eğitim Merkezi: İzzetpaşa Mah. Şht.Yzb. Tahir Cad. No:19/1

Kaya Karakaya Hizmet Binası: Doğukent Mah. Mustafa Temizer Cad. No:109/1

Ataşehir Spor Merkezi: Ataşehir Mah. Serdarlar Sok.

Mustafapaşa Spor Merkezi: Mustafapaşa Mah. Fikret Memişoğlu Cad.

Okuma Evi: Rızaiye Mah. Şeref Tan Sok. No:71

İşitme Engelliler Spor Kulübü: İzzetpaşa Mah. Şht.Yzb. Tahir Cad. Bahçeli Sok. No: 68 D:B

Elaziz Belediyesi Spor Kulübü: Doğukent Mah. Mustafa Temizer Cad. No:109/1

Sivrice Kampı: Günay Köyü No:1

Mini Gösteri Merkezi: Cumhuriyet Mah. Fethi Ahmet Baba Bulvarı

Harput El İşi Göz Nuru Çarşısı: Harput Mah. Nadir Baba Sok.
0 (424) 248 47 01-10 Hat
kultur@elazig.bel.tr
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Nazif BİLGİNOĞLU

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Bu çalışmalara; üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımını sağlamak. Mesleki beceri kazandırma, kültür, sanat, tanıtım, gençlik ve spor konularında hizmet verme veya verdirme, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun kent/il tarihi bakımından önem taşıyan mekânlarının korunmasını sağlama, T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan birimdir.
Gerek birimler arasındaki diyaloglarımız gerekse Müdürlüğümüze iş ve işlemlerini takip etmek üzere gelen vatandaşlarımıza personellerimiz ile güler yüzlü davranarak bugün git yarın gel ilkesi yerine insanı yaşat ki Devlet yaşasın düsturunu esas alan hizmet yarışı ile sevgi ve saygı çerçevesinde en güzel şekilde uğurlamak olmuş olup bundan böyle de aynı prensiplerimizle devam etmektir. 
Görev,Yetki ve Sorumluluklar
1- Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
2- Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
3- İmar Müdürlüğü ile işbirliği içinde Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
4- İl halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
5- Kültürel alanda başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
6- Anne ve babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemdeki eğitimlerine katkıda bulunmak için kreşler açar.
7- Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.
8- Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.
9- Gençlik, kadınlar ve çocuk komisyonları oluşturur.
10- Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.
11- Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları tesis eder.
12- Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a) Konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) Seminerler e) Sergiler f) Defileler g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri h) Çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları k) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri l) Halk müziği ve halk oyunları kursları m) Türk sanat müziği kursları n) Çeşitli kampanyalar ve törenler düzenler.
13- Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
14- İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlar. Bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.
15- Belediye Kanunun 76 ve 77. Maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlar.
16- Çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afişler ile kültürel hayata katkıda bulunup halka ulaşılmasını sağlar.
17- Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
18- Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
19- Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekânları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır.
20- Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.
21- Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
22- Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
23- Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.
24- Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlar.
25- Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
26- Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
27- Yemekli toplantılar yapar.
28- Kültür ve Sosyal amaçlı Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
29- Sportif faaliyetler ve aktiviteler düzenler.
30- Sünnet Şöleni düzenler.
31- Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenler.
32- Kültürel amaçlı Kardeş Aile projeleri geliştirir.
33- Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.
34- Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik destek ve diyalog çalışmaları yapar.
35- Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç, malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamları haberdar ederek gereken kaynak oluşumunu sağlar.
36- Yangın ve Doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.
37- Kültür ve Sosyal amaçlı dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
38- Sokak ve sokakta çalıştırılan sokak çocuklarının eğitime yönlendirilebilmesi konusunda yardımcı olur.
39- Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapar.
40- Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 15 Memur, 14 Kadrolu İşçi, 114 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.