Müfridat ŞARA
Müfridat ŞARA
Birim Müdürü
Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No: 175 ELAZIĞ
0(424) 218 48 51 - 237 88 73
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Mustafa PİRİNÇCİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğünün amaç, görev ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.
1- Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde ana görevlerin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmaktadır.
 
 
 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 19 Memur, 13 Kadrolu İşçi, 127 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.

  • Atölye Birimi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Kanunu ve hizmet alanına giren konularla alakalı diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemizde hizmet veren araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak, stoklama ve tüketimini organize etmek.
Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Marangoz ve Metal ünitesinde yeşil alanlar ve parklar için her türlü oyun ve oturma grupları, masalar imal edilmekte olup, gerekli üretim yapılmaktadır.

  • Satın Alma Birimi

Birimine ait yazışmaların yapılması, dosyalanması ve korunması; Birim Sorumlusu personelinin özlük işlemlerinin izlenmesi ve gereksinim duyulan demirbaşlar ile kırtasiye ve araç gereçlerin temini ve kayıtlarının tutularak korunması ile ayrıca yetkili tarafından verilecek diğer işleri izlemekle görevlidir. Ayrıca; akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak yedek parça, lastik, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek görevleri arasındadır.
İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereken malzeme ve malların temini amacıyla teklif almak sureti ile evrakları tekemmül ettirir.

  • Saha Amirliği

Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve aksamaların yaşanmaması için araçların ve sürücülerinin koordinasyonunu yürütür. Tüm araçlarda kanunen bulunması gereken evrak ve malzemeleri tespit eder, kayıt altında bulundurur ve eksiklerini tamamlar. Araçların trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin zamanında yaptırılmasını temin eder. Tüm iş makineleri ve araçları ile binek otoları için bilgisayar ortamında bir takip listesi tutar ve her türlü işlemlerini burada kaydeder ve takip eder.

  • Yemekhane

Belediye personelinin, öğle yemeğinin, insan sağlığına uygun, kaliteli, hesaplı ve sağlıklı bir şekilde temin edilmesi, hazırlanması ve sunulması ile ilgili çalışmaları yapar.

  • Araç Havuz Birimi

Merkez bina garajında araç havuz sistemi çerçevesinde Belediye Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılığı ve Müdürlük prensip ve emirleri çerçevesinde araç öncelikleri tespiti ile hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlar.