Belediye meclisince hava edilen (Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel) konularda gerekli çalışmayı yaparak rapor halinde belediye meclisine sunmak.