Aykut Bingöl
Aykut Bingöl
Birim Müdürü
Müdürlük: Feyziçakmak Mahallesi İnönü Caddesi (Hastahane caddesi - Eski SSK Hastanesi üstü) No:93
Asri Mezarlık Şubesi : Karşıyaka Mah. Asri Mezarlığı
Harput Mezarlık Şubesi : Harput Mah. Ahmet Kabaklı Bulvarı No:33/1
0424 502 97 49
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Mehmet SABUNCU

1- Mezarlık yer seçimi, tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı gibi konularda gerekli işlemleri yerine getirmek.
2- Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşların cenazelerinin, evde vefat durumunda evden alınarak yıkanacağı yere götürülmesi, hastanede vefat etmesi durumunda ise hastane gasilhanesinde yıkayıcı personellerimiz tarafından yıkanması, nakil araçlarımızla cenaze namazı kılınacak camiye getirilmesi ve buradan da defnedileceği mezarlık alanına naklinin yapılması, alan içerisinde defin esnasında mezar kazımı, yer temini gibi görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

3- İlimiz dâhilinde vefat eden ve başka bir il yerleşim yerine nakledilecek cenazelerin nakil araçlarımızla nakil işlemlerini gerçekleştirmek.

4- Mezarlıklarda kullanma suyunun temini amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, mezarlık alanları içerisinde çeşmeler inşa etmek, bu çeşmelerin kontrolünü ve onarımlarını gerçekleştirmek.

5- Mezarlık alanlarının, tesis edilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması, ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.

6- Mezarlık alanlarında defni yapılan cenazelerin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, hangi numaralı mezara gömüldükleri hususunda mezarlık defteri tutmak.

7- Cenazelerin her türlü ihtiyacının karşılanmasını sağlamak ve herhangi bir ücret almadan yıkama, kefenleme, nakil ve defin işlemlerini yapmak. 

8- Şehrimize il dışından gelen ve il içinden farklı illere giden cenaze ve refakatçilerinin, uçakla nakillerinin ücretsiz olarak yapılmasının sağlanması

9- Mezarlık alanlarına ölüm belgesi olmadan izinsiz şekilde yapılmak istenen cenaze defni girişimlerine engel olmak.

10- Belediye sınırları içindeki mezarlıklardan başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılması veya eski mezarlık alanının kaldırılması halinde, ilgili kuruluşlarla gerekli izinlerin yerine getirilmesinden sonra naklinin yapılmasını sağlamak.

11- Mezarlık alanları içerisinde bulunan kaldırım ve yolların yapılması, çevre temizlik ve güvenliğinin sağlaması gibi görevleri yerine getirmek.
 

Mezarlıklar Müdürlüğü, 3 Memur, 1 kadrolu işçi 29 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.