Hakan DAYI
Hakan DAYI
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Otobüs Amirliği: Vali Fahribey Cad. No: 45/A
Elz-Kart Servisi: İzzetpaşa Mah. Gazi Cad. Belediye İş Merkezi
Trafik Amirliği: Yıldızbağları Mah. Ahmet Kabaklı Bulvarı No:3
Şehirlerarası Otobüs Terminali: Cahit Dalokay Bulvarı Sanayi Mah.
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Mustafa PİRİNÇCİ

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak meclis kararıyla oluşturulmuş; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanmış yönetmeliğe ve Belediye Başkanının da görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
a. Ulaşım Hizmetleri Müdürü
b. Müdür Yardımcısı
c. Ulaşım Hizmetleri Amirlikleri
d. Büro Memurları
e. Yardımcı Hizmetler Personelinden oluşur.

1- Fonksiyonlar arası faaliyetleri kontrol etmek. 
2- İl Trafik (alt) Komisyonunda Belediyeyi temsil etmek.                                        
3- Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli ile Emniyet Trafik Zabıtası ve Karayolları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili personeli arasında vuku bulacak ihtilafları çözmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
4- Sinyalizasyon ve işaretleme ile alakalı çalışmaları yerinde inceleyip denetlemek.
5- Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarını ve durak yerlerini belirlemek.
6- Servis araçlarının güzergahlarını belirlemek.
7- Taksilere, uygun durak yerleri tahsis etmek.
8- Müdürlüğünün görev ve yetkisi kapsamında Belediyeye gelir sağlayan ücretler konusunda Belediye Meclisine teklif sunmak.
9- Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerin trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla alternatif çözümler üretmek.
10- Öğrenci ve personel taşımacılığında görev yapan araçların gerekli kontrollerini yaparak, güzergâh izin belgelerini vermek.
11- Müdürlüğe Bağlı Otobüs İşleri Amirliği aracılığıyla; Şehrimizde Resmi Belediye Otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri ile Toplu Taşıma hizmeti sunmak.
5393 ve 2918 Sayılı Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine verdiği yetkileri ihmalinde ayrıca Başkanlık makamının vereceği görevlerin zamanında yerine getirilmemesinden, İlgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.             

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 20 Memur, 28 Kadrolu İşçi, 103 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.