Çevre Hedeflerimiz

Elazığ Belediyesi kalite hedeflerinin yanı sıra çevre politikası ışığında aşağıdaki çevre hedeflerini belirlemiştir.
  • Belediyemiz Entegre Katı Atık Yönetimi kapsamında ilimiz merkez ilçe Dişidi-Çöteli-Üçağaç köyleri arasındaki 131,8 hektar yüzölçümüne sahip düzenli depolama alanında metan gazından elektrik enerjisi üretimi için ihale yapılmış olup saha işletmesi mevcut alanın rehabilitasyonu ve alan düzenlemesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Ayrıştırma ünitesi sahadan kaldırılıp ara transfer istasyonuna nakli yapılacaktır.
  • Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Lot yapımı için Bakanlıktan proje onayı alındıktan sonra uygulama ihalesi yapılacaktır.
  • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi faal durumda olup sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar sterilize edildikten sonra nihai bertaraf için Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine nakli yapılmaktadır.
  • Atık pil ve Aküler, Elektronik Atıkların Toplanıp Bertarafı için Atık Yönetim Planı hazırlanması,
  • Uçucu ve zararlı haşere ile mücadelede insan ve çevre sağlığına uygun araç gereç kullanılması olacaktır.
  • Evsel atıkların kaynağında ayrı toplanması için pilot bölge oluşturulacak ve Atık Yönetim Planına uygun hareket edilecektir.
  • Çevre Yönetim Sisteminin gerektirdiği eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak.
  • Doğal kaynak ve hammaddelerin kullanımında israf önlenecektir.
PAYLAŞ