Altyapı Koordinasyon Merkezi

1) Başkanlığın Talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
2) Elazığ Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon birimi fen işleri müdürlüğüne bağlı alt birim olarak çalışmaktadır.
3) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşların ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve Elazığ Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Birimi’nin onayına sunar.
4) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe galeri ve tünel gibi inşaat tipinin belirlenmesini takip eder, yapılan işlerin programa uygunluğunu denetler.
5) Ortak programa girmediği için kurumların kendiliğince yapılan alt yapı yatırımlarının Elazığ Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Biriminin programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
6) Elazığ Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Birimine üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
7)Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlar tarafından belediye sınırları dâhilinde yapılacak olan alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
8)Alt yapı programlarının hazırlanmasında taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
9) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için  'Alt yapı yatırım hesabı' adı altında bir hesap oluşturulur.
10) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.
11)Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

- İş Makinası Kiralama ve Kazı Ücretleri
 

PAYLAŞ