Hafriyat ve İnşaat Atıkları

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü yönetmeliği gereğince Elazığ il sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevresel ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için Elazığ ili Sarıçubuk Köyü mevkiinde hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı depolama alanı bulunmaktadır.
 
1) HAFRİYAT TOPLANMA VE DEPOLAMA ALANLARI
Hafriyat Depolama Sahası
İşleten Firma : Elazığ Belediyesi
Tel No:            0 424 248 47 01 (12 Hat)
Adres:             Hilal Kent Arkası Sarıçubuk Mevkii
 
2) HAFRİYAT BERTARAF ÜCRETLERİ
Hafriyat   Toprağı  İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ücret tarifesi
a- Hafriyat   Toprağı  İnşaat ve Yıkıntı Atıkları taşıma izin belgesi ücreti (İki Yıl Süreli Kamyon Başına) 180,00
b-Kayıp çalıntı ve yıpranma sebebiyle taşıma izin belgesi Yenileme ücreti (kamyon başına) 60,00
c- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve kabul Belgesi ücreti (1 adet) 180,00
d- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma fişi ücreti (50 sayfalık koçanda 1 sayfası) 1,30
e- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları  depolama ücreti (kamyon başına) 25,00
İmar kanunu 40. Madde. , hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının belediye tarafından kaldırılması talep edildiği taktirde masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınacaktır.
 
3) TAŞIMA İZİN BELGESİNE SAHİP FİRMALAR
Firma Listesi için tıklayın
 
4) HAFRİYAT TOPRAĞI İLE DOLGU YAPABİLMEK
Tarım Arazilerinde Dolgu/Tesviye İzni
Bağ, bahçe, tarla olarak kullanılan komşu arazilerden düşük kotta olması sebebi ile drenaj problemi yaşanan; sel, erozyon vs. gibi sebeplerden dolayı toprak kaybına uğrayan tarım arazilerinde dolgu yapılmasının uygun olmadığı ancak taşınmaz maliki tarafından tarım yapmakta zorluk çekmesi durumunda ıslah projesi hazırlattırılarak yalnızca bitkisel toprakla dolgu yapılabileceği, bu durumda 5403 sayılı yasa gereği Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüş alınması gerektiği, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan izin yazısı akabinde tarım arazilerinde yapılacak dolgu ile Elazığ belediyesine yapılacak başvurularda;
1) Talebi içeren dilekçe
2) İlgili alana ait tapu, kira sözleşmesi
4) Dolgu Projesi
5)Arazinin konumuna göre ilgili kurumlardan görüş
6) Araziye ulaşım yolu mevcut değilse, komşu parsellerden geçiş izni
7) Yol güzergahı
8) Taahhütname
9) Alana malzeme getiren araçlara ait taşıma izin belgeleri ve Ek-2 Belgeleri
 
Yol Kotundan Düşük Arazilerde Dolgu/Tesviye İzni
Elazığ Belediyesince başvuruda istenecek belgeler
1) Talebi içeren dilekçe
2) Dolgu Projesi
3) Dolgu yapılacak alana ait tapu/yapı ruhsatı
4)Yol kotu tutanağı
5) İlgili kurum/kuruluşlardan uygun görüş yazıları
6) Yol güzergahı
7) Taahhütname
8) Alana malzeme getiren araçlara ait taşıma izin belgeleri ve Ek-2 Belgeleri

5) BİNA YAPIMI SIRASINDA ÇIKAN HAFRİYATI TEMEL DOLGUSUNDA TEKRAR KULLANABİLMEK
İnşaat çalışması sürdüren faaliyet sahipleri, söz konusu inşaat alanları haricinde 2 bin metrekare daha alana sahip olmaları halinde alandan elde ettikleri hafriyat toprağını değerlendirebilmek üzere bu alanda geçici olarak toplar ve tekrar temel dolgusunda kullanabilir. 
Söz konusu bu çalışma için Elazığ belediyesine başvurarak "Geçici Depolama İzni“ alınması gereklidir.
 
6) HAFRİYAT TOPRAĞI VE-VEYA YIKINTI ATIKLARINDAN KURTULABİLMEK
Bertaraf etmek istenilen hafriyat toprağı ve/veya inşaat/yıkıntı atıkları “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” gereğince Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde hizmet vermekte olan
hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesislerine gönderilmesi gerekir, bu tesislerin adres iletişim bilgileri sayfamızda yer almaktadır. 
Bu atıkların dışında kalan strafor, naylon, demir, cam yünü, ahşap, plastik, cam, metal, yalıtım malzemeleri (asbest içermeyen) vb. atıklarınız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı tesislere göndermeniz gerekmektedir.

7) ATIK ARAÇLARI İZLEME FORMU
Elazığ Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretildiği noktadan araçlarla bertaraf edileceği tesise ulaştırılıncaya kadar denetlenmesi, kaçak dökümlerin engellenmesi amacı ile web tabanlı Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemi kurulmuştur.
18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”'nin 24. Maddesi gereğince belediyemizden 01.08.2014 tarihinden itibaren
hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan araçlara "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi", ve  “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi ” alınması zorunlu hale getirilmiştir. 
 
8) ATIK TAŞIMA KABUL BELGESİ ALINMASI
Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olan inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının çıktığı Elazığ  Belediyesine başvurarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesini almak zorundadır. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. 
 
9) HAFRİYAT TOPRAĞI/ İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI ARAÇLARINA TAŞIMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI
Bu kapsamda Belediyemizce verilen "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" başvurusunda istenen başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır. 
Gerçek (Şahıs) Kişi;
Taşıma İzin Belgesi almak  için gerekli belgeler
1- Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt Belgesi (Aslı ya da Onaylı Sureti)
2- İmza sirküleri (Asıl ya da noter tasdikli sureti)
3- Araç ruhsat fotokopileri
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Vergi Levhası Fotokopisi
6- Araçlara GPS Takılması
7- Araçların önden ve yandan çekilmiş fotoğrafı
(Araç damperinin ral kodu 1028 olan sarı renge boyanacak ve her iki yanına büyük harflerle harf yüksekliği 10cm den az olmamak üzere “HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA ARACI” ve “Araç Plakası 23 XX XXXX” yazılacak)
Tüzel;
Taşıma İzin Belgesi almak  için gerekli belgeler
1- Ticaret Odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi 
2- İmza sirküleri (Asıl ya da noter tasdikli sureti )
3- Araç ruhsat fotokopileri
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Araçlara GPS Takılması
6-Araçların önden ve yandan çekilmiş fotoğrafı
   (Araç damperinin ral kodu 1028 olan sarı renge boyanacak ve her iki yanına büyük harflerle harf yüksekliği 10cm den az olmamak üzere “HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA ARACI” ve “Araç Plakası 23 XX XXXX” yazılacak)

10) GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ ALMAK
inşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler.
Elazığ belediyesine başvuruda istenecek belgeler:
1)Talebi içeren dilekçe
2)İlgi alana ait tapu
3)Tapu sahibinin/sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopileri, muvafakatnameleri ve kira sözleşmesi
 
Çevre Koruma Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı ve Atıkları Yönetmeliği
İletişim Hattı

Kaçak ve gelişigüzel dökümler için 153 Beyaz Masa ve 0 424 248 47 01 (12 Hat) numaralı telefona bilgi verilebilir. 
PAYLAŞ