Çevre Politikamız

Çevre Politikası, Elazığ Belediyesi’nin çevreye verdiği önemi tanımlamaktadır.  Çevre politikasının tüm çalışanlara duyurulması, çalışanların Çevre Politikası ile ilgili bireysel iş sorumluluklarının farkında olmaları, politikanın tam anlamıyla yerleşmesini sağlamak amacıyla Elazığ Belediyesi network ağı yolu ile tüm birimlere duyurulmuştur.
 
Elazığ Belediyesi Çevre Politikası aşağıda ki gibidir.

  •  Sürdürülebilir gelişmeye açık ve daha yeşil bir gelecek için;
  • Ekolojik dengeyi korumak, Enerji verimliliğini sağlamak ve atık yönetim planı oluşturularak atık üretimine en aza indirmek,
  • Çevre, insan sağlığı ve iş güvenliği bilincinin benimsenmesi, yenilikleri izlemek ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek,
  • Çevre ve insan sağlığı ile iş güvenliği uygulamaları hakkındaki yenilikleri izlemek ve sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Sorunlara şeffaf, katılımcı ve yenilikçe bir yönetim anlayışıyla yaklaşmak
  • Faaliyetlerimiz sırasında çevre ve insan sağlığı ile iş güvenliği hakkındaki bütün mevzuatlara uymak,
  • Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini kamuoyuna duyurmak,
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm personelimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,
  • Bu maddeler doğrultusunda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz zamansal olarak ve değişen şartlarda gözden geçirilir ve çevresel performansımızı sürekli arttırılmaya çalışılır. Düzeltici ve Önleyici faaliyetler ile acil durumların çevreye vereceği zararlar ortadan kaldırılmasını, Atık oranlarını ekonomik kullanım ile azaltarak malzemelerin çevreye verdikleri zararları en aza indirilmesini sağlamak Çevre Politikamızı oluşturmaktadır.
PAYLAŞ