Oğuz GÜNDAĞ
Oğuz GÜNDAĞ
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
P1 Pompa İstasyonu : Bingöl Yolu Üzeri Arıtma Tesisleri Karşısı.
P2 Pompa İstasyonu : Akçakiraz Beldesi.
P3 Pompa İstasyonu ve Su Arıza Servisi : İcadiye Mah. Güven Sok. Atapark’ın altı.
Kızılay Mahallesi Su Deposu: Kızılay Mah. Su Deposu Sok.
Kesikköprü Su Deposu : Malatya Yolu 15. km Üniversite Yerleşkesi Bitimi.
Harput Su Deposu : Harput Mah. Sürsürü Mezarlıklarının Karşısı.
Hilalkent, Abdullahpaşa, Ulukent, Beyyurdu, Fevziçakmak, Yeniköy, Göllübağı, Esentepe, Demirtaş, Sugözü Su Depoları.
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Sebahattin UÇAR

1- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek.
2- Belediyemiz kalkınma plan ve programlarında ve stratejik planda idareye ilişkin öngörülen temel politikalar ve önceliklere uyarak, Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak.
3- Mevcut İçme Suyu Şebekesi bakım ve onarımı ile yeni şebeke yapımı işlerini yürütmek. 
4- İlimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi sebebiyle bu ihtiyaca yeterli cevabı verebilecek yeni su deposu inşaatları yapmak,
5- İçme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla kurulmuş olan içme suyu kontrol ve kalite laboratuvarının çalışmaları neticesinde üretilen suyun tamamının dezenfeksiyonunun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması suretiyle şehrimize daha temiz ve sağlıklı içme suyu verilmesini sağlamak.
6- Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesini sağlamak. 
7- Şehrimizde yeni imara açılan yerleşim alanlarına su ve kanalizasyon şebekeleri inşa ederek alt yapı hizmetlerini götürmek.
8- Yağış sularının yerleşim  bölgelerinden  uzaklaştırılmasını  ve  en  yakın  tahliyeye bağlanmasını sağlamak. 
9- Park, bahçe ve mezarlıklara şehir şebekesinden su verilmesini sağlamak.
10-  Şehir kanalizasyon ve içme suyu şebeke projelerini hazırlatıp yürürlüğe konulmasını ve takibini sağlamak.
( İlimizde tüketilen su, derin su kuyularından sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek su ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunması ve su kapasitesinin artırılması için gerekli girişimler yapılmış olup, Şehrimizin kalıcı su sorununu çözmek için  D.S.İ. tarafından yaptırılarak Belediyeye teslim edilecek olan Hamzabey Baraj Projesi büyük oranda tamamlanmış olup su arıtma tesisinin yapım çalışmaları yüklenici firma tarafından devam etmektedir.)

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak; 20 Memur, 20 Kadrolu İşçi, 200 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.