Servet BAŞ
Servet BAŞ
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Temizlik Garajı : Kırklar Mah. Tahir Şaşmaz Cad.
Ara Transfer İstasyonu : Sarıçubuk Köyü
0 (424) 248 47 01-10 Hat
temizlikisleri@elazig.bel.tr
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Nazif BİLGİNOĞLU

1- Elazığ Belediyesi sınırları içerisindeki üretilen atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ile bulvar, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.
2- Temizlik hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında atık toplama, taşıma ve nihai bertarafı işlemlerini taşeron firmalara yaptırmak ve denetlemek.
Hizmetlerin aksamaması ve hizmet aktivitesinin arttırılması için personellerini hizmet içi eğitime tabi tutmak.
3- Çevre konusunda eğitim, araştırma yapmak, yaptırmak, desteklemek, halkın çevre bilincini geliştirici her tür girişimde bulunmak. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çeşitli bilgilendirici broşürlerin vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.
4- Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile hastaneler, okullar, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek.
5- Belediye sınırları içerisinde yaz aylarında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamak.
6- Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılaması için gerekli çalışmaları yapmak.
7- Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanmayan koltuk, kanepe, karyola vs. eski ev eşyalarının toplanarak geri kazanılmasını sağlamak.
8- Bütün hastanelerin ve sağlık faaliyeti yürüten sağlık ocakları, dispanser, poliklinik gibi yerlerin üretmiş oldukları tıbbi atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak toplamak,  taşımak ve nihai bertarafını sağlamak,
9- İnşaat ve moloz atıklarını toplamak, bu tür atıkların depolanması için standartlara uygun depo yerleri hazırlamak ve işletmek, inşaat ve moloz gibi atıklardan meydana gelen Toprak Kirliliğini ve Görüntü Kirliliğini önlemek, İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri almak.
10- Kurban Bayramlarında, kurban kesim yerlerinin ve satış noktalarının temizliği yapmak, sağlıklı bir ortam oluşturulması için bu yerlerin dezenfekte edilmesini sağlamak.
11- Kendisine bağlı bulunduğu birimlerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
12- Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını ve ilgili kurum kuruluşlara gerekli cevabın verilmesini sağlamak.
13- Katı atıkların sağlıklı bir biçimde, sağlık şartlarına uygun olarak toplanmasını sağlamak, geri dönüşümlü ( Şişe, cam,  karton,  plastik, kağıt vb.) kaynağında ayrı toplamak, geri dönüşümünü sağlayarak Belediyemize maddi kazanç sağlamak.
14- Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli tedbirleri almak, ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak.
15- Atık suların en son teknolojilerle arıtılmış olarak alıcı ortama deşarj etmek ve Keban Baraj Gölü havzasının kirlenmesini önlemek.
16- Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personellerin aylık maaş ve özlük haklarını takip etmek. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2 Memur, 1 Kadrolu İşçi, 396 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.