Cemil APAYDIN
Cemil APAYDIN
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Mustafa PİRİNÇCİ

Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kurulunun 29/11/2006 tarih ve 2006/9809 sayılı kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı nüshasında yayınlanan Belediye Meclisinin 04/10/2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
1-    Belediyemizin Meclis ve Encümen çalışmalarını yürütmek.
2-    Evlendirme Nikah iş ve işlemlerini yürütmek.
3-    Belediyemize gelen ve giden tüm evrak hizmetlerini yürütmek. 
4-    Belediyemize ait genel arşiv hizmetlerini yürütmek. 
5-    Başkanlık tararından verilen tüm iş ve işlemleri ile birlikte idari ve mali işleri yürütmek.

Yazı İşleri Müdürlüğü, 7 Memur, 2 Sözleşmeli Memur, 4 Kadrolu İşçi, 12 Belper personeli ile hizmet vermektedir.