Kalite Hedeflerimiz

Elazığ Belediyesi, şehrin kentsel gelişimi ve halkın hayat standardını yükseltmek amacıyla gelecek 5 yıllık çalışmasını planlamıştır. Bu plan; Belediyemizin iç şartlardan ve Belediyemizi doğrudan veya dolaylı etkileyen dış çevre şartları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yapılan bu planlamada, Elazığ Belediye yönetiminin, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlediği misyon-vizyon ve ilkeler doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl boyunca yapacağı çalışmaları belirlenmiştir.
 
 • Personeli sürekli eğitime tabi tutmak ve personelin hizmet kalitesini yükseltmek,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak,
 • Çağdaş kent kriterlerine uygun planlama yapmak ve yapı kalitesini yükselterek şehre modern be yenilikçi yatırımlar kazandırmak.
 • Ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak,
 • Su miktarını ve kalitesini artırarak, Avrupa Birliği ve Gıda Güvenliği kriterlerini yakalamak
 • Kentin alt yapısını iyileştirmek, yeni projeler ve yatırımlar ile güçlendirmek,
 • Park-Yeşil Alan sayılarını ve kalitesini artırarak, yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
 • Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda temizlik ve katı atık hizmetlerini iyileştirmek ve katı atıkları değerlendirerek enerji elde etmek ve çevreyi zararlı atıklardan tamamen koruma.
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak Belediyemiz hizmetlerini etkin ve verimli kılmak
 • İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma hizmet kalitesini artırarak can ve mal güvenliğini sağlamak.
 • Kentin ticari hayatına katkı sağlamak, bu amaçla meslek gruplarını ortak alanlarda buluşturmak. Bunun için gerekli altyapıyı geliştirmek.
 • Kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamak, kültür şehri olan Elazığ’ı tüm dünyaya tanıtmak,
 • Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek,
 • Spor alt yapı hizmetlerini iyileştirerek, her yaştan insanımızı sportif faaliyetlere katılmaya teşvik etmek
 • Şehrin ihtiyacını karşılayacak modern bir mezarlık alanı oluşturmak,
 • Belediye hizmetlerini halka tanıtmak ve yönetişimi etkin kılmak,
 • Hızlı ve verimli hizmet anlayışını kurumda yerleştirmek .
 • Sokak hayvanlarına uygun alanlarda barınma yaparak hayvanların güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak, Vatandaşa doğa ve hayvan sevgisini aşılamak. 
Elazığ Belediye Başkanlığınca Yıllık Ana Hedefler olarak belirlenmiştir.
PAYLAŞ