Karakoçan

Karakoçan

İlçe  Elazığ il  merkezine yaklaşık 104  km.  uzaklıktadır. İlçe Elazığ İlinin Kuzeydoğusunda yer alır. İlçenin nüfusu (TÜİK 2019) raporuna göre merkez ve köylerle beraber 28.142 dir. İlçeye bağlı bir merkez ve Sarıcan Belde Belediye Başkanlıkları olmak üzere iki adet belediye, 88 köy ve 52 adet mezrası bulunmaktadır.

Cumhuriyet  döneminde  kurulan İlçelerimizdendir. 1936  yılında  ilçe  olmuştur. İlçe  yeni  bir  yerleşim  yeri  olduğundan  merkezinde  ve  çevresinde  tarihi  önem  taşıyan  herhangi  bir  yapıya  rastlanmamaktadır. Kuzeyde  Kiğı , doğuda  Bingöl , batıda  Mazgirt  ve  Nazimiye , güneyde  Palu  ve  Kovancılar  ilçeleri  ile  komşu  olan  Karakoçan'ın  ilçe  merkezi  ovalık  bir  alanda  yer  almasına  rağmen   genellikle  dağlık  bir  araziye  sahiptir.

İlçe  ekonomisinde  tarım  ve  hayvancılık  önemli  bir  yer  tutmakla  birlikte,  halkın  büyük  bir  çoğunluğunun   1960'lı  yıllardan  itibaren  yurt  dışında  (Avrupa  ülkelerinde)  çalışmaları  sosyo-ekonomik  yapıyı  olumlu  yönde  etkilemiştir.

İlçenin kuzeyinde yer alan dağlık kesimler meşe ormanlarıyla kaplıdır. Peri Çayı'da ilçenin içlerine kadar uzanmaktadır. Zengin doğal güzelliklere sahip olan ilçede, Peri çayı kenarında bulunan Kolan kaplıcalarını her yıl binlerce kişi sağlık amacıyla ziyaret etmektedir. Yine ilçe merkezinde Kalecik Barajı Çamlığı, Beyaz Çeşme Mesire Yeri, Güzel baba Ormanı yaz aylarında halkın rağbet ettiği dinlenme yerleridir.

PAYLAŞ