Sivrice

Sivrice

İlçe  Elazığ il  merkezine yaklaşık 30 km.  uzaklıktadır. İlçenin nüfusu (TÜİK 2019) raporuna göre merkez ve köylerle beraber 8910 dur.  Elazığ - Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ilçemizin en önemli doğal güzelliği Hazar Gölüdür.

İlçenin  tarihi  ile  ilgili  olarak  Selçuklu  öncesine  dayalı  çok  kesin  bilgi  ve  belgeler  yoktur.  Öyle ki  Hazar  Gölü  altındaki  Batık  Şehrin  tarihi  bile  kesin  olarak  ortaya  çıkarılamamıştır.  Sivrice,  1936  yılında  ilçe  olmuştur.  Gözeli  adında  bir  bucağı  ve  49  köyü  vardır.  Doğu  Torosların  bir  parçasını  teşkil  eden  Hazar baba  ve  Mastar  dağları  arasına  sıkışmış  olan  Hazar  Gölünün  batı  sahiline  kurulmuş  olan  Sivrice  ilçesi,  doğudan  Maden,  batıdan  Baskil,  güneyden  Pötürge,  kuzeyden  ise  Elazığ  ile  çevrilidir.

Bulunabilen mevcut kaynaklara göre Sivrice İlçesi; Bizans döneminde Müslüman Arapların hücumlarına maruz kalmış zaman zaman el değiştirmiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türk toprağı olmuştur. Fetihten sonra bölgeye hakim olan çeşitli Türk beyliklerinin idaresinde kalan bu topraklar 1234 yılında Alaattin Keykubat tarafından 1243 Kösedağ Savaşından sonra da İlhanlıların kontrolüne giren bölge, Fetret Devrinde Dulkadir Oğulları Beyliğinin sınırları içerisinde kalmıştır. 1366'dan sonra Memlüklu'ların eline geçen bu topraklar 1465' ten itibaren Akkoyunlu, 1514 Çaldıran Zaferinden sonra Yavuz Sultan SELİM tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Sivrice  ilçesinin  en  büyük  varlığını  teşkil  eden  Hazar  Gölü,  eşine  ender  rastlanan  göllerden  biridir.  Özellikle  Elazığ  ve  çevre  illerin  eğlence,  dinlenme  ve  tatil  merkezi  durumundadır.  Göl  çevresinde  25'e  yakın  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  kamp  ve  dinlenme  tesislerinin  yanı sıra  halka  açık  tesislerde  bulunmaktadır.  Son  yıllarda  çeşitli  siteler,  yazlıklar  ve  ikinci  konutlarla  çevresi  bir  hayli  renklenen  Hazar  gölü,  turizmin  yanı sıra  balıkçılık  için de  elverişli  olup,  İlçeye  ekonomik  yönden  bir  katkı  sağlamaktadır. 

Yine bu ilçemizde Hazar Baba Dağında kayak yamaç paraşütü gibi etkinliklerde yapılabilmektedir.

PAYLAŞ