Atasözü - Deyimler

Aç gorsan hırhız olur, çok sölersen arsuz olur.  
Akılsız başın cezasını ayahlar çeker.
Bekle bite çağala, hadse yiye sağala.
Can çıhmadan huy çıkmaz.
Cücüğü martta sayarlar.
Dam doymadan çortundan su ahmaz.
Dertli sölegen, aşık yırılgan olur.
Düğün evinde deve, acıhdınsa goş eve.
Eşeğin canına yeterse attan yügürük olur.
Galan işe gar yağar.
Garganan oturanın, burnu pislikten çıkmaz.
Garpuz kesmeknen ürek savumaz.
Hortut çirpisinden ataş olmaz.
Sevilmeyen gelinin selamı ergü gelür.
Suyun aharından, insanın yere bahanından gorh.
Yağ yiyen pisiğin gözünden belli olur.
Ziyareti bi çüt mumnan sınarlar.
Aç gezip guyruğu tik gezmek: Kimseye minnet etmemek
Ali gıran baş kesen: Kabadayı
Bahar mayısı gibi sıvaşmak: Yakasını bırakmamak
Durup durup duz kavurmah:Aynı şeyleri tekrar etmek.
Fıstik atıp gezmek: Yiyip içip gezmek,keyfi yerinde olmak.
Eşeğin büyüğü ahurda: İşin önemli bölümü geride
Gıçı gırıh it gibi dolaşmah: Bir işe yaramamak.
Hıriğini sürütmek: Peşinden başka misafirleri de getirmek.
Kortikoğlu işi: Baştan savma yapılan iş 
Pirpirin mi yedin: Çok güçsüzsün
Yel gelecek delügü bilmek: Çıkarını gözetmek
Sevindirik omah: Çalım satmak
Allah elden ayağa düşürmeye.
Allah sahlıya
Bi yasduhda gacıyasız.
Dolu sanduhlar öğüne oturasın.
Gadan belan bahan gele.
Rızgın bol ola.
Boyun bosun devrile.
Can evin yıhıla.
Ezilesin, epriyesin.
O boyda kalasın.
Gotdik.
Sesin Sal altından gele.

 

 

PAYLAŞ