Tarım

İlimizin sosyal ve ekonomik hayatında tarımın önemli bir yeri vardır. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki gelişmelere rağmen tarım, ana sektör olma özelliğini sürdürmektedir.
İl ekonomisine önemli katkıda bulunan tarımsal faaliyetlerin başında tarla bitkileri üretimi gelmekte olup bunu sırasıyla; hayvancılık, bağ-bahçe ziraatı takip etmektedir.
 
1. ELAZIĞ İLİNİN ARAZİ VARLIĞI
 
Kullanma Şekli
Toplam Alan (Hektar)
Oran(%)
Tarım arazisi toplamı
246 648
26,95
Çayır-Mera
463 899
50,69
Orman-fundalık
123043
13,45
Diğer araziler
18610
2,03
Araziler toplamı
852 200
-
Su yüzeyi toplamı
62935
6,88
Toplam
915135
100,00
 
Tarımsal Faaliyetler
İlimizin sahip olduğu ekolojik ve ekonomik şartlar, hayvancılık başta olmak üzere bitkisel hayvansal üretim dallarından her ikisine de uygulanmasına imkan sağlanmaktadır.
 
2. BİTKİSEL ÜRETİM
İlimizdeki bitkisel üretim faaliyetlerinde; kuru şartlarda hububat üretimi, sulu şartlarda endüstri ve yem bitkileri üretimi, ekolojik şartların uygun olduğu bölgelerde ise bağ-bahçe üretimi yapılmaktadır. Bitkisel üretim yapılan alanlarda tarımsal işletmeler, orta ve küçük ölçekte; fakat daha ziyade aile işletmeciliği şeklindedir. Ticari amaçlı yetiştiricilik, verimli alüviyal topraklara sahip Elazığ ovası, Kuzuova ve Uluova'da yapılmaktadır. Sulu tarım alanlarında pancar, pamuk ve sebze hububatla münavebeli bir şekilde yetiştirilmektedir.
PAYLAŞ