İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Oto Galericiler Sitesi Dükkan İhalesi

TAMAMLANDI
Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

TAMAMLANDI
Veri Toplama ve Veri Yönetim Projesi hizmet alımı

TAMAMLANDI
Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

TAMAMLANDI
Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi

TAMAMLANDI
GES İhalesi

TAMAMLANDI
İşyeri İhalesi

TAMAMLANDI
Arsa Satışı İhalesi

TAMAMLANDI
Büfe Yerleri İhale İlanı

TAMAMLANDI
Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/242 sayılı kararı ile Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde Vatandaşlarımızın ve Eğitim-Öğretim hizmetini gören öğrencilerin rahat bir şekilde servis ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, mevcut 390 adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısına ilave olarak 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısı arttırılmış olup, aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası hattının satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı işyerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu? nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) yapılacaktır.

TAMAMLANDI
1- Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/242 sayılı kararı ile Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde Vatandaşlarımızın ve Eğitim-Öğretim hizmetini gören öğrencilerin rahat bir şekilde servis ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, mevcut 390 adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısına ilave olarak 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısı arttırılmış olup, aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası hattının satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde idari şartnamelerinde noktasal bazdaki mevkileri belirtilen aşağıda grup numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati yazılı baz istasyon yerleri grup halinde ayrı ayrı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu" nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası. m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktı

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere aşağıda sınırları, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı belirtilen alanlarda oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç aylık 9.600,00 TL (DOKUZ BİN ALTI YÜZ TÜRK LİRASI)?dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut Sürsürü-Olgunlar Mahallesi minibüs hattına ilave olarak 03.05.2018 tarih ve 2018/199 sayılı Belediye Meclis kararı ile artışı yapılan aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 6 hattın satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda mevki ve cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Çarşı Mahallesinde ada:398 parsel:266 bulunan; mülkiyeti belediyemize ait Bakırcılar Sokak No:38? adresinde Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet yürüttüğü eski binanın bodrum katında bulunan kapalı otopark ve oto yıkama alanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45 inci maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 3 (ÜÇ) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Toplam 216 ilan.