İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Elazığ Merkez Yolunda Logolu ve Boyalı Ferforje Demir Korkuluk yapımı işi Doğrudan Temin Yoluyla yaptırılacaktır

TAMAMLANDI
İtfaiye Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve ilan detaında özellikleri ve miktarı belirtilmiş olan %6 protein esaslı sentetik köpük alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
İtfaiye Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve ilan detaında özellikleri ve miktarı belirtilmiş olan Kışlık Gömlek, Ayakkabı ve Şapka alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürlüğümüzün İhtiyazı olan ve ilan detayında detayları ve teknik özellikleri belirtilen mazleme ve hizmetlerin alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Belediyemiz bünyesinde müdürlüğümüzce kumanda ve kontrollerini yaptırdığımız CCTV kamera takip sisteminin kontrol merkezinden takibinin yapılmasında kullanılmak üzere monitör, bilgisayar ve diğer ekipmanların alımı

TAMAMLANDI
Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Su Tahsilat Servisi, Su Abone Servisi, Su Tahakkuk Servisi, Emlak Servisi ve ÇTV Servisinde kullanılmak üzere Sıramatik ve Çağrı otomasyon sistemi alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemiz bünyesinde müdürlüğümüzce personelimizin ihtiyacını karşılamak ve kumanda, kontrollerini yaptırdığımız P1-P2-P3 Pompa İstasyonlarında bulunan İçme suyu SCADA Sisteminin kontrol merkezinden takibinin yapılması için gerekli yedek bilgisayar ve izleme monitörlerinin temin edilerek mevcut sisteme entegrasyonunun yapılarak devreye alınması işi

TAMAMLANDI
Belediyemiz bünyesinde çalıştırılan araçlarda bulunan araç takip sisteminin kontrol merkezinden takibinin yapılmasında kullanılmak üzere monitör, bilgisayar ve diğer ekipmanların alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Rızaiye Mahallesi ada:126,parsel:40 numarada bulunan bağımsız bölüm nosu, dükkan nosu (Proje Kapı), Kat No,muhammen bedeli,geçici teminatı, vasfı,ihale tarihleri ve saati yazılı dükkan ve Ofislerin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiyelerde kullanılmak üzere özellikleri ilan detayında belirtilmiş yağmurluk mont ve Çizme doğrudan temin yolu ile alınacaktır.

TAMAMLANDI
İtfaiye Müdürlüğümüze İlan Detayında miktarı belirtilmiş Odun ve Kömür Alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürülüğümüzün İhtiyacı Olan ve İlan Detayında Özellikleriyle Miktarı belirtilen Bazalt Taşı ve Bazalt Bordör Taşı Doğrudan Temin Yoluyla alınacaktır...

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii ada:126,parsel:40 numarada bulunan aşağıda bağımsız bölüm nosu, dükkan nosu (Proje Kapı), Kat No, muhammen bedeli, geçici teminatı, vasfı, ihale tarihleri ve saati yazılı dükkan ve Ofislerin açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürülüğümüzün İhtiyacı Olan ve İlan Detayında Özellikleriyle Miktarı belirtilen Kaya Tuzu ve Yığma Tuğla Doğrudan Temin Yoluyla alınacaktır...

TAMAMLANDI
Belediyemize ait Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Spor Klubüne Gerekli Olan İlan Dosyasında belirtilmiş Tüketim Malzemelerinin Doğrudan Temini Yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Su Kalite ve Kontrol Servisi laboratuarlarında kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Harput-Göllübağ Su Depoları arasındaki terfi hattında kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Su Arıza Servisinde kullanılmak üzere Detayları İlan Dosyasında belirtilmiş Malzemeler Doğrudan Temin yoluyla alınacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Su Arıza Servisinde kullanılmak üzere Detayları İlan Dosyasında belirtilmiş Malzemeler Doğrudan Temin yoluyla alınacaktır

TAMAMLANDI
İl dışından ilimize gelecek olan misafirlerimize hediye etmek amacı ile 3000 adet Belediyemiz logolu blok not alınması işi

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzce Kurban Bayramında Belediyemize ait Kurban Kesim Yerlerinde Kurban Kesecek olan vatandaşlarımıza ikram edilmek üzere su ve meyve suyu alınması işi

TAMAMLANDI
İlimiz Ataşehir Mahallesi Nenehatun Sokak No:47’de ve 29J1b imar paftasında Semt Oyun Alanında kalan mülkiyeti belediyemize ait 794 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan (Bodrum+Zemin+1. Kat) toplam 1335 m2 lik imar planındaki amacına uygun olarak yapılan bina;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Doğukent Mahallesinde Bulunan Kaya Karakaya Kültür ve Sosyal İşler Hizmet Binasının Tadilatında Kullanılmak Üzere, İlan detayında belirtilen Gerekli Malzemelerin Alımı Doğrudan Temin Yoluyla yapılacaktır

TAMAMLANDI
12. Sevgi,Barış ve Kardeşlik gününde yapılacak olan etli pilavın yapımında kullanılacak malzemenin Doğrudan Temin Yoluyla Alımı

Toplam 216 ilan.