İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzce İlan detayında özellikleri belirtilen Doğalgaz kalorifer kazanı alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
İtfaiye Müdürlüğünün doğalgaz tesisatının yaptırılması işi Doğrudan Temin ile yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı belirtilen Koruge Boru mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere telsiz alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılmak üzere basınç pompası, Hidromotor, Kuka Hotrum Malzeme alımı yaplacktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılan vidanjör için hizmet alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Sürsürü Mahallesi Yadigar Bahçeleri Kız Kuran Kursu etrafı beton çit duvar yapımı, Mevlana Cami etrafı kaldırım ve çevre düzenleme yapım işi doğrudan temin ile yapılacaktır.

TAMAMLANDI
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ilimizde tüm sağlık kuruluşlarından, muayenehane ve güzellik salonların vb. kuruluşlarda oluşan Tıbbi atıkların; toplaması taşınması ve Mülkiyeti Belediyemize ait Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sarıçubuk Köyü Mevkiinde 4500,14 m2’lik bölümünde kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dâhilinde 2 yıl (24 ay) müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı şehirlerarası otobüs terminalinde kullanılmak üzere Yangın dolabı, yangın tüpü dolumu gibi ilan detayında özellikleri ve miktarı belirtilen malzeme/hizmet alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve ilan detayında özellikleri miktarı belirtilen 300'lük Koruger Boru maşonları ile birlikte alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve ilan detayında belirtilen mal/hizmet kalemlerinin alımı yapıalcaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Sebze halinde kışın yakmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda yazılı olan Tahta ve kömür alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Dizüstü Bilgisayar ve yazıcı alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen bordür ve kilitli parke yapım-hizmet işleri alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
İlan Detayında özellikleri belirtilen 500X20X10 cm boyutlarında birinci smıf Çam Kereste alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze Bağlı Trafik Amirliği Biriminde Kullanılmak üzere ilan detayında özelliklei belirtilen Elektrik Malzemeleri alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
İlan detayında cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı kanalizasyon servisinin bulunduğu idari binanın mevcut pencerelerinin sert PVC Doğrama profillerle yapılıp, ısı yalıtımlı camlarının takılması işi yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılmak üzere Malzeme alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Şorşor deresinin alt yapı çalışnnalanna esas olacak mahal listesinde belirtilen zemin etüdü işlerinin yapılması Doğrudan temin ile yaptırılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemize ait kullanrimayan ilimiz Kinederiç Köyü ile Akçakiraz mevkisi arasında yaklaşık 10 km mesafeyi kapsayan eski karaçalı hattı borularının bulunduğu yerden sökülerek toplanması ve Belediyemizin diğer birimlerinde bulunan ihtiyaç fazlası boru ,boru ek parçaları ile muhtelif türde diğer ihtiyaç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzün İhtiyacı olan Yatay Sondaj için Teklifler alınacaktır..

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze Bağlı Trafik Amirliği Biriminde Kullanılmak üzere ilan detayında özellikleri belirtilen Omega Direk Malzemeleri alımı yapılacaktır

Toplam 252 ilan.