Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan ve 30Mld imar paftasmda park alanı içerisine konulacak büfe yeri sadece engelli vatandaşlarımıza mahsus olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
13 Ocak 2015 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ