Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisi ve Pl - P2 Pompa İstasyonlarmm banyo, tuvalet ve mutfaklarmm onanmlannın yapılması işi doğrudan temin ile yaptırılacaktır

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
06 Ocak 2015 09:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ