Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
30 Aralık 2014 12:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ