22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ilimizde tüm sağlık kuruluşlarından, muayenehane ve güzellik salonların vb. kuruluşlarda oluşan Tıbbi atıkların; toplaması taşınması ve Mülkiyeti Belediyemize ait Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sarıçubuk Köyü Mevkiinde 4500,14 m2’lik bölümünde kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dâhilinde 2 yıl (24 ay) müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
16 Aralık 2014 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ