Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii 126 ada, 40 numaralı parsel üzerinde inşa edilen Mülkiyeti Belediyemize ait ilanda bağımsız bölüm nosu, dükkan ve ofis nosu (Proje Kapı), Kat No, muhammen bedeli, geçici teminatı, vasfi, ihale tarihleri ve saafi yazılı Ofis ve dükkanlar açık arttırma usulü ile 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
24 Mart 2015 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ