İşletme ve iştirakler müdürlüğü'ne bağlı kanalizayson servisinde kullanılmak üzere baca kapağı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

işletme iştirakler müdürlüğü
29 Aralık 2014 14:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ