İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde idari şartnamelerinde noktasal bazdaki mevkileri belirtilen aşağıda grup numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati yazılı baz istasyon yerleri grup halinde ayrı ayrı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu" nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası. m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktı

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere aşağıda sınırları, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı belirtilen alanlarda oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç aylık 9.600,00 TL (DOKUZ BİN ALTI YÜZ TÜRK LİRASI)?dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut Sürsürü-Olgunlar Mahallesi minibüs hattına ilave olarak 03.05.2018 tarih ve 2018/199 sayılı Belediye Meclis kararı ile artışı yapılan aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 6 hattın satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda mevki ve cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Çarşı Mahallesinde ada:398 parsel:266 bulunan; mülkiyeti belediyemize ait Bakırcılar Sokak No:38? adresinde Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet yürüttüğü eski binanın bodrum katında bulunan kapalı otopark ve oto yıkama alanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45 inci maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 3 (ÜÇ) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı işyerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
ilimiz Kültür Mahallesi Kültür Park etrafında belirlenen güzergahta Elazığ Belediyesi Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde fayton çalışmak üzere aşağıda hat no'su , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 5 (beş) adet hat ayrı ayrı olarak 288 6 Sayılı Devle t İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiralama ihalesi yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi , cinsi , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (ON) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz merkez İlçe Harput Mahallesi ada:81, parsel: 5 ve 6 numaralı taşınmaz üzerinde inşaa edilen 582 (beşyüzsekseniki) m2?lik 5 (beş) adet ev apart oteli olarak bir bütün halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammen bedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda kapı numarası, muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih ve .saati yazılı iki adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası,m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih i ve saat i yazılı arsa 288 6 sayılı Devle t İhale Kanunu'nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma sureti ) ile satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait ilan dosyasında mevkii, ada parsel numarası m2'si muhammen bedeli, geçici teminatı, ihaletarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 4. 5. Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası,m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma sureti) ile satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmetinin yürütüldüğü hatlara ilave olarak Doğukent-Şehir Merkezi - Hilalkent hatlarında rotasyonlu çalıştırılmak üzere yüklenici tarafından 1 5 adet Elektrikli Otobüsün Temini , İdari Bina , Araç Bakımı,Depo Sahası Yapımı ile söz konusu otobüslerin işletmesinden dolayı elde edilecek yolcu gelirinden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç en az % 4'den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oran nisbetinde pay vermek üzere (ihalede arttırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) 288 6 sayılı Devlet İhale Kaalı teklif açık artırma sureti ile 15 (Onbeş) nununun 35 . maddesinin (a ) bendi gereğince kapyıllığına ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kullanılmayan ihtiyaç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/12/201 6 tarih 2016/27 0 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden "Abdullahpaşa, Bahçelievler, Harput , Olgunlar , Sanayi-Siteler , Sürsürü, Ulukent hatlarında olmak üzere(mevcut hatlarda 41 hattın iptali olacak şekilde) toplamda 61 hattın arttırılıp bir paket olarak satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunulnun 35.maddesinin (a ) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle ) ile ihale edilecektir

Toplam 250 ilan.