Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
02 Mart 2021 14:00 TAMAMLANDI

İlimiz Tapunun Sürsürü (Abdullahpaşa) Mahallesi ada: Ada: 684 de kayıtlı 4, 5, 6, 7, 8 nolu taşınmazlar üzerinde Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması (dağıtımı ve yapımı ile ilgili detaylar ihale dokümanında belirtilmiştir.)  işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif eksiltme sureti ihale edilecektir

PAYLAŞ