Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktı

Belediye Encümen Toplantı Salonu
28 Mart 2019 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ