GES İhalesi

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
09 Şubat 2021 10:00 TAMAMLANDI

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü(Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde Belediyemize ait olan ada numarasız 1113 nolu parselde kurdurulacak olan 1140,48 kWp (990 kWe) gücündeki Fotovoltaik panel kapasitesine sahip “Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali ikmalinin teknik özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj gereksinimlerini, şebeke ile bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve gerekli izinlerin alınmasına müteakiben  net elektrik üretiminden, aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri düşüldükten sonra, Elazığ Belediyesine KDV hariç en az % 49 altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecektir

PAYLAŞ