Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
01 Kasım 2018 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ