Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut Sürsürü-Olgunlar Mahallesi minibüs hattına ilave olarak 03.05.2018 tarih ve 2018/199 sayılı Belediye Meclis kararı ile artışı yapılan aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 6 hattın satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
17 Temmuz 2018 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ