Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası. m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır

Belediye Encümen Toplantı Salonu
04 Temmuz 2019 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ