Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) yapılacaktır.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
27 Aralık 2019 07:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ