İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Belediyemize ait Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Spor Klubüne Gerekli Olan İlan Dosyasında belirtilmiş Tüketim Malzemelerinin Doğrudan Temini Yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Su Kalite ve Kontrol Servisi laboratuarlarında kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Harput-Göllübağ Su Depoları arasındaki terfi hattında kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Su Arıza Servisinde kullanılmak üzere Detayları İlan Dosyasında belirtilmiş Malzemeler Doğrudan Temin yoluyla alınacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Su Arıza Servisinde kullanılmak üzere Detayları İlan Dosyasında belirtilmiş Malzemeler Doğrudan Temin yoluyla alınacaktır

TAMAMLANDI
İl dışından ilimize gelecek olan misafirlerimize hediye etmek amacı ile 3000 adet Belediyemiz logolu blok not alınması işi

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzce Kurban Bayramında Belediyemize ait Kurban Kesim Yerlerinde Kurban Kesecek olan vatandaşlarımıza ikram edilmek üzere su ve meyve suyu alınması işi

TAMAMLANDI
İlimiz Ataşehir Mahallesi Nenehatun Sokak No:47’de ve 29J1b imar paftasında Semt Oyun Alanında kalan mülkiyeti belediyemize ait 794 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan (Bodrum+Zemin+1. Kat) toplam 1335 m2 lik imar planındaki amacına uygun olarak yapılan bina;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Doğukent Mahallesinde Bulunan Kaya Karakaya Kültür ve Sosyal İşler Hizmet Binasının Tadilatında Kullanılmak Üzere, İlan detayında belirtilen Gerekli Malzemelerin Alımı Doğrudan Temin Yoluyla yapılacaktır

TAMAMLANDI
12. Sevgi,Barış ve Kardeşlik gününde yapılacak olan etli pilavın yapımında kullanılacak malzemenin Doğrudan Temin Yoluyla Alımı

TAMAMLANDI
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Özellikleri ilanda belirtilmiş 1 Adet Binek Araç Kiralanacaktır

TAMAMLANDI
İlimiz Perçenç (Akçakiraz)’ de bulunan mülkiyeti belediyemize ait ada: 100 parsel:1 numarada kayıtlı 18.316,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan metruk bina, yatırım amaçlı kişi ve işletmelere (üretim tesisi, imalathane, işletme, vb)yönelik olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahasından Elektrik Üretim İşi İhale Edilecektir

TAMAMLANDI
29 Adet Minübüs Hat Güzergahı Satışı ihalesi

TAMAMLANDI
238 Araçlık Kapalı Otopark Kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Türk Telekom Arkasındaki Botanik Parkın 3 Yılığına kiraya verilmesi

TAMAMLANDI
Yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı işi

TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürlüğü, bağlı işyerleri ve idari birimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Kal-Yak (Fuel-Oil No:4) alımı işi ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinalarının 2010 yılı ihtiyacı olan akaryakıt alımı ihale edielecektir

TAMAMLANDI
Zabıta Müdürlüğü emrinde 2010 yılında çalıştırılmak üzere araç kiralanması hizmet alımı hizmet alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere araç kiralanması hizmet alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere odun ve kömür alımı alımı işi ihale edilecektir

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı su arıza servisinde kullanılmak üzere kolay tamir kelepçe malzemesi alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde 2010 yılında çalıştırılmak üzere Araç Kiralanması hizmet alımı ihale edilecektir

Toplam 250 ilan.