Mülkiyeti Belediyemize ait Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii ada:126,parsel:40 numarada bulunan aşağıda bağımsız bölüm nosu, dükkan nosu (Proje Kapı), Kat No, muhammen bedeli, geçici teminatı, vasfı, ihale tarihleri ve saati yazılı dükkan ve Ofislerin açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
09 Ekim 2014 10:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ