İlimiz Ataşehir Mahallesi Nenehatun Sokak No:47’de ve 29J1b imar paftasında Semt Oyun Alanında kalan mülkiyeti belediyemize ait 794 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan (Bodrum+Zemin+1. Kat) toplam 1335 m2 lik imar planındaki amacına uygun olarak yapılan bina;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
30 Eylül 2014 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ