İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Özellikleri ilanda belirtilmiş 1 Adet Binek Araç Kiralanacaktır

TAMAMLANDI
İlimiz Perçenç (Akçakiraz)’ de bulunan mülkiyeti belediyemize ait ada: 100 parsel:1 numarada kayıtlı 18.316,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan metruk bina, yatırım amaçlı kişi ve işletmelere (üretim tesisi, imalathane, işletme, vb)yönelik olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahasından Elektrik Üretim İşi İhale Edilecektir

TAMAMLANDI
29 Adet Minübüs Hat Güzergahı Satışı ihalesi

TAMAMLANDI
238 Araçlık Kapalı Otopark Kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Türk Telekom Arkasındaki Botanik Parkın 3 Yılığına kiraya verilmesi

TAMAMLANDI
Yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı işi

TAMAMLANDI
Fen İşleri Müdürlüğü, bağlı işyerleri ve idari birimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Kal-Yak (Fuel-Oil No:4) alımı işi ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinalarının 2010 yılı ihtiyacı olan akaryakıt alımı ihale edielecektir

TAMAMLANDI
Zabıta Müdürlüğü emrinde 2010 yılında çalıştırılmak üzere araç kiralanması hizmet alımı hizmet alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere araç kiralanması hizmet alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere odun ve kömür alımı alımı işi ihale edilecektir

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı su arıza servisinde kullanılmak üzere kolay tamir kelepçe malzemesi alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde 2010 yılında çalıştırılmak üzere Araç Kiralanması hizmet alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait “İzzetpaşa Mahallesi Pafta 48 Ada 120’de kayıtlı 16 No’ lu Parsel Üzerine İntifa Hakkı Karşılığı Zemin Altı Otoparkı ve İş Yeri İnşaatı Yaptırılması ve 30 Yıl süre ile İşlettirilmesi İşi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce İlimiz İçme suyu şebekesi ve kesikköprü terfi hattının yenilenmesinde kullanılmak üzere HDPE boru,vana,ara bağlantı ve alın kaynak makinası alımı ihalesi yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan galvanizli çöp konteyneri alımı işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 2009 yılı Ramazan ayı iftar çadırında kullanılmak üzere somun ekmek alımı işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Merkez Muhtelif Mahallelerinde Kaldırım Yapımı yapım işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Temizlik İşleri Müdürlüğünce haşere ile mücadelede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan haşere ilacı alımı ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Elazığ merkez mahallelerde kanalizasyon şebekesi yapımı yapım işi ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Sera alanında idari bina yapımı yapım işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ genelindeki muhtelif parklarda kullanılmak üzere oyun grubu ve açık alan fitness aletleri alımı ve montajı alımı ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan mini vakumlu kaldırım süpürme aracı ve hidrostatik tip elle kumandalı vakumlu süpürge makinesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Toplam 216 ilan.