Müdürlüğümüze bağlı P1-P2-P3 Pompa İstasyonlarında bulunan 2 Adet 600 m3' lük ve 1 Adet 9000 m3' lük içme suyu depolarında birikmiş olan malzemelerin ( mil, kum vb. ) temizlenmesi işi Doğrudan Temin İle Yapılacaktır

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
28 Ekim 2014 10:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ