Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı yapılacaktır

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
03 Kasım 2014 14:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ