Müdürlüğümüze bağlı Kireç Ocağı Su Deposunda kullanılmak üzere ialn detayında belirtilen mazlemeler Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacaktır

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
28 Ekim 2014 10:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ