Müdürlüğümüze bağlı Su Arıza Servisinde kullanılmak üzere Detayları İlan Dosyasında belirtilmiş Malzemeler Doğrudan Temin yoluyla alınacaktır

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
02 Ekim 2014 13:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ