Mülkiyeti Belediyemize ait Rızaiye Mahallesi ada:126,parsel:40 numarada bulunan bağımsız bölüm nosu, dükkan nosu (Proje Kapı), Kat No,muhammen bedeli,geçici teminatı, vasfı,ihale tarihleri ve saati yazılı dükkan ve Ofislerin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
21 Ekim 2014 10:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ