Müdürlüğümüze bağlı Harput-Göllübağ Su Depoları arasındaki terfi hattında kullanılmak üzere Malzeme alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır.

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
02 Ekim 2014 13:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ