Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda mevki ve cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
22 Mayıs 2018 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ