İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Belediyemiz Çeşitli Birimlerinde bulunan 19 adet Aracın İhalesi

TAMAMLANDI
Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanlarının Alımı, Kurulumu, Devreye Alınıp İşletilmesi İlanı

TAMAMLANDI
Belediyemize Ait Gümüşkavak Mahallesinde Bulunan 3 Adet İşyerinin Kiraya Verilmesi İlanı

TAMAMLANDI
Araç İhale İlanı

TAMAMLANDI
Arsa İhale İlanı

TAMAMLANDI
İş Yeri ve Büfe İhalesi

TAMAMLANDI
Galericiler Sitesi Dükkan Satışı

TAMAMLANDI
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

TAMAMLANDI
Cami Alanı İhalesi

TAMAMLANDI
Belediyemizin ağ,bilgisayar,güvenlik,haberleşme,sarf malzemeleri ve teknik alt yapısını güçlendirmek amacıyla malzeme alımı

TAMAMLANDI
Doğa Koleji İhalesi

TAMAMLANDI
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

TAMAMLANDI
Oto Galericiler Sitesi Dükkan İhalesi

TAMAMLANDI
Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

TAMAMLANDI
Veri Toplama ve Veri Yönetim Projesi hizmet alımı

TAMAMLANDI
Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması

TAMAMLANDI
Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi

TAMAMLANDI
GES İhalesi

TAMAMLANDI
İşyeri İhalesi

TAMAMLANDI
Arsa Satışı İhalesi

TAMAMLANDI
Büfe Yerleri İhale İlanı

TAMAMLANDI
Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/242 sayılı kararı ile Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde Vatandaşlarımızın ve Eğitim-Öğretim hizmetini gören öğrencilerin rahat bir şekilde servis ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, mevcut 390 adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısına ilave olarak 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası sayısı arttırılmış olup, aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 10 (on) adet Özel Servis Aracı (S) plakası hattının satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı işyerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu? nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir

Toplam 252 ilan.